Biuro Rachunkowe "MABLU" powstało w 1995 roku.

Oznacza to, że już od ponad 24 lat współpracujemy z podmiotami gospodarczymi w zakresie:

  • doradztwa podatkowego
  • rachunkowości
  • kadrowo-płacowym.

Nasi Klienci prowadzą działalność w różnych formach prawnych i o bardzo zróżnicowanym profilu działania, a my zapewniamy im profesjonalną, kompleksową i terminową obsługę.

Naszą specjalnością są sprawy trudne i skomplikowane: zaległości, kwestie sporne, podatkowe i inne. Zawsze gwarantujemy poufność powierzanych nam informacji.

W ostatnich latach obserwujemy rosnące zapotrzebowanie na usługi, zwłaszcza ze strony małych i średnich firm. Podobne tendencje obserwowano w innych krajach wraz z umacnianiem się gospodarki rynkowej, a w efekcie - wzrostem konkurencji.

Oczywistym celem każdego przedsiębiorcy, prowadzącego własną firmę na konkurencyjnym rynku polskim (lub też szerzej unijnym) jest osiągnięcie jak najwyższej efektywności (zyskowności). Z jednej strony poprawa efektywności firmy może nastąpić w wyniku wzrostu przychodów z prowadzonej przez nią działalności, z drugiej przez ograniczenie poziomu kosztów.

Przekazanie księgowości firmie zewnętrznej (outsourcing księgowy) jest jedną z najlepszych metod uniknięcia potencjalnych lub ograniczenia rzeczywistych (już ponoszonych) kosztów w firmie na poziomie 20-50% - w zależności od wielkości firmy, jej specyfiki oraz zamierzonych lub poczynionych już w tym kierunku inwestycji.

Dowodem na to jest prosta kalkulacja wydatków inwestycyjnych: sprzęt, oprogramowanie, zapewnienie dostępu do specjalistycznych baz jakie musi ponieść przedsiębiorca podejmujący decyzję o prowadzeniu obsługi księgowo-kadrowej we własnym zakresie. Dodatkowo pojawiają się koszty zatrudnienia kompetentnej kadry, bieżącego jej szkolenia w związku z ciągłymi zmianami obowiązujących w Polsce aktów prawnych, w tym przepisów podatkowych.

Podejmując decyzję świadomy przedsiębiorca bierze pod uwagę fakt, że obsługa księgowo-kadrowa będąca elementem działalności pomocniczej firmy, dla biura rachunkowego stanowi działalność podstawową.

Biorąc pod uwagę powyższe nie dziwi fakt, iż nowoczesne firmy, których właściciele rozumieją mechanizmy funkcjonowania konkurencyjnego rynku, powierzają prowadzenie księgowości finansowej, płacowej i kadrowej wyspecjalizowanej, doświadczonej firmie.

Podjęcie współpracy z naszym Biurem Rachunkowym umożliwi przedsiębiorcy:

  • skoncentrowanie się na rozwijaniu działalności podstawowej firmy
  • bezpieczne prowadzenie działalności podstawowej
  • zdjęcie z siebie odpowiedzialności za prawidłową - pod względem formalno-prawnym i merytorycznym - obsługę księgową, płacową, kadrową
  • optymalizację i indywidualizację rozwiązań podatkowych
  • dostęp specjalisty w razie jakichkolwiek problemów w ww. zakresie oraz pewność uzyskania porady, która najlepiej zabezpieczałaby dobro firmy.

Doradztwo podatkowe

Wieloletnie doświadczenie zawodowe, ciągły proces szkolenia oraz współpraca z doświadczonymi w ramach swych specjalizacji - biegłym rewidentem, adwokatem i notariuszem pozwalają nam kompleksowo zajmować się sprawami podatkowymi powierzanymi nam przez naszych Klientów.

Usługi doradztwa podatkowego świadczymy w oparciu o licencję nr 06938 - wpis na listę doradców podatkowych z dn. 25.06.1998.

Świadczone przez nas usługi objęte są obowiązkowym ubezpieczeniem OC podmiotów wykonujących usługi w zakresie doradztwa podatkowego.

Księgowość

Powierzenie obsługi księgowej profesjonalistom, przy zapewnieniu bezpieczeństwa, poufności, kompleksowości i wysokiego standardu świadczenia usług, pozwala firmom skoncentrować się na ich działalności podstawowej.

Stawiamy do Państwa dyspozycji nasze ponad dwudziestoczteroletnie doświadczenie (działamy od lipca 1995!) oraz wiedzę i zaangażowanie kompetentnego zespołu stale doskonalących swą wiedzę pracowników.

Usługi w zakresie księgowości świadczymy w oparciu o świadectwo kwalifikacyjne dla osób spełniających wymogi określone dla osób usługowo prowadzących księgi rachunkowe nr 11469/99 wydane przez Ministra Finansów.

Świadczone przez nas usługi objęte są obowiązkowym ubezpieczeniem OC podmiotów uprawnionych do wykonywania działalności usługowej w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Kadry i płace

Podstawą sukcesu każdej firmy są pracownicy ich wiedza, umiejętności, zaangażowanie i lojalność przekładają się na konkretne wyniki ekonomiczne.

Naszym zadaniem jest wsparcie pracodawców w optymalnym kreowaniu ich relacji z pracownikami.

Bazując na posiadanej wiedzy, wykształceniu oraz doświadczeniu wyniesionym ze współpracy z podmiotami gospodarczymi prowadzącymi działalność o bardzo zróżnicowym profilu, jesteśmy w stanie sprostać oczekiwaniom stawianym nam przez naszych Klientów w zakresie obsługi kadrowo-płacowej.